Αίτηση εθελοντών για το ArtWalk 4

Αίτηση εθελοντών για το 4ο Διεθνές Street Art Festival Patras | ArtWalk 4
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εθελοντών από την 20η Φεβρουαρίου 2019 έως και την 30η Μαρτίου 2019.

Κάνε Αίτηση Εδώ

Τα κριτήρια μας θα βασιστούν στις δικές σας δυνατότητες και δεξιότητες και πάντα σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες.
Για την εθελοντική σας συμμετοχή θα συνυπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Art in Progress και του κάθε εθελοντή ξεχωριστά, καθώς και δεν θα υπάρχει κάποια χρηματική αμοιβή.