Εμείς

Art-in-Progress-logo

Η Art in Progress είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με αντικείμενο τον πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 17 Ιουλίου του 2011 στο πρωτοδικείο Πατρών και δραστηριοποιείται στην Πάτρα.
Επικεντρώνεται στην διοργάνωση εικαστικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δράσεων με κυρίαρχο στόχο την επαφή του πατρινού πληθυσμού με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πολιτιστική – πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης.

Μέσω των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της, την εμπιστοσύνη της στην κοινωνία των πολιτών, την συμμετοχή και ενεργοποίηση των ενεργών πολιτών, η Art in Progress έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις σημαντικότερες σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις στην Πάτρα, να διοργανώσει περισσότερα από 150 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθώς προσβλέπει και στην ευρύτερη οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου. Αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της αποτελούν κυρίως οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επιμόρφωση των παιδιών, την συμμετοχή των νέων, του συνόλου των πολιτών χωρίς διακρίσεις καθώς και με ιδιαίτερη ευαισθησία εργάζεται στην ενσωμάτωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης.

Καλούμε όλους τους φιλότεχνους πολίτες να συμμετέχουν στο έργο και το όραμά μας.

 

Καταστατικό της Art in Progress
Τροποποιήση καταστατικού001Τροποποιήση καταστατικού002Καταστατικό001Καταστατικό002Καταστατικό003Καταστατικό004Καταστατικό005Καταστατικό006Καταστατικό007Καταστατικό008
Δ.Σ. της Art in Progress

Κατόπιν της τροποποίησης του καταστατικού της Art in Progress στις 18.12.2013 η τελική διαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Εκπρόσωπος και πρόεδρος: Κλεομένης Κωστόπουλος
Γραμματέας και αντιπρόεδρος: Ηλίας Βικάτος
Ταμίας: Simone Hasler

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε:

στο Facebook (Art In Progress) (ArtWalk) ή

στο Instagram (artinprogress.patras) (artwalk_festival).